Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Aktualno

Zbirne novice za obe aglomeraciji

Potrebujete dodatne informacije?

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU ZGORNJE SAVE IN
NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA 2. SKLOP (2. FAZA)

Gorki2-parallax

Vrnimo vodo naravi je trajnostni projekt vseh nas in narave, partnerice našega zdravega življenja.

V projektu GORKI2, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA 2. SKLOP (2. FAZA) bomo izgradili celovit sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Britof – Predoslje in Mlaka pri Kranju.

Avtor slike: Samo Paušer