Zaključek projekta GORKI2

Danes je potekala zaključna novinarska konferenca projekta GORKI2, na kateri so pridobitve projekta in pozitivne vplive na okolje predstavili župan Matjaž Rakovec, direktor podjetja Riko, d. o. o., Janez Škrabec in Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj, d. o. o.

Pridobitve projekta GORKI2, katerega vrednost je ocenjena na dobrih 18 milijonov evrov, in s katerim v Kranju in okolici izboljšujejo kakovost življenja ter prispevajo k trajnostnemu razvoju v Mestni občini Kranj, je povzel župan: »2.664 prebivalcev oziroma okoli 810 gospodinjstev, je dobilo nekaj manj kot šest kilometrov nove javne razsvetljave, pet črpališč in več kot 13 kilometrov obnovljene oziroma dograjene meteorne kanalizacije, pod zemljo pa je še več kot 17 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja in več kot 15 kilometrov obnovljenega vodovoda. Izvedli smo še nekaj drugih izboljšav: v Britofu smo zgradili povezovalni pločnik, v Predosljah dva večja oporna zidova ob potoku Belca, na Mlaki pa smo izvedli cevenje ulic.«

S podjetjem Riko in lokalnimi podjetji – 3fs, Iskraemeco, Komunala Kranj, Domplan, Elektro Gorenjska in Vigred elektroinstalacije – so sočasno zagnali tudi pilotni projekt digitalizacije mesta Pametna Mlaka. Direktor podjetja Riko, d. o. o., Janez Škrabec, je izrazil zadovoljstvo, da lahko s svojim znanjem pomagajo k zelenemu razvoju Mestne občine Kranj: »Čestitke Mestni občini Kranj, da je tako hitro ujela duh časa in zagrabila vse moderne imperative sodobne Evrope, predvsem zeleno in digitalno transformacijo. Vesel sem, da smo del vseh teh perspektivnih projektov.«

V Britofu se trenutno nadaljuje priklapljanje objektov na novo kanalizacijsko omrežje. Postopke priklapljanja na javno kanalizacijo in predvidene roke priklopov je predstavil direktor Komunale Kranj, Matjaž Berčon. Povedal je, da bodo skupno priklopili več kot 800 objektov: »V Britofu se bo priklopilo 290 objektov, od tega je 90 že priklopljenih; tam so zagnali tudi že dve črpališči od skupno petih. Na Mlaki, kjer se bo priklopilo predvidoma 176 objektov, bodo krajani obvestila o obveznem priklopu in informativni odmeri komunalnega prispevka prejeli predvidoma v drugi polovici julija letos, tako da bo priklapljanje potekalo predvidoma v jeseni in se verjetno potegnilo tudi v leto 2022. V Predosljah in Orehovljah, kjer je 342 objektov, pa se bodo na javno kanalizacijo najverjetneje začeli priklapljati od spomladi 2022 dalje.«

Župan se je ob koncu zahvalil za tvorno sodelovanje vseh vpletenih v ta veliki projekt: Komunali Kranj, podjetjema Riko in Pirc gradnje in tudi vsem krajankam in krajanom Britofa, Orehovelj, Predoselj in Mlake za potrpežljivost in razumevanje v času gradnje. »Za piko na i temu okoljskemu projektu, s katerim utrjujemo svojo zavezanost zelenemu oziroma trajnostnemu, bomo v vseh krajevnih skupnostih, kjer je potekal GORKI2, simbolično zasadili drevo,« je ob tem povedal župan Rakovec.

»K še bolj trajnostnemu razvoju lahko prispevamo predvsem kot družba s spodbujanjem trajnostnega gospodarstva, z odgovornejšo potrošnjo in z ohranjanjem naravnih virov,« so bile sklepne besede na novinarski konferenci, povsem nazadnje pa, kakor je povzel eden od govorcev, je vsak zaključek projekta dobra popotnica za nove projekte.