Zaključek del v Britofu in Orehovljah, napredovanje del v Predosljah

V naseljih Britof in Orehovlje je izvedena kompletna infrastruktura, v Predosljah pa se dela intenzivno nadaljujejo.

Po enem letu gradnje in številnih zaporah ceste je na glavni cesti skozi Predoslje, in sicer na odseku od šole do cerkve, že položen fini asfalt. Promet po tem delu cestišča poteka popolnoma nemoteno.
V teku sta tudi že izvedba talnih označb in postavljanje manjkajoče prometne signalizacije. S tem bo cesta Britof–Predoslje prometno varna in tekoče prevozna.
V zaključni fazi pa so tudi asfaltiranje ulic severno od glavne ceste (mimo cerkve in gasilskega doma) in v jugozahodnem delu naselja, vgradnja komunalne infrastrukture in postopno fino planiranje ulic pred asfaltiranjem.

Ključne besede: