Zagon črpališča v Britofu

Črpališča odpadne vode so pomemben del komunalne infrastrukture, saj so nujno potrebna za zagotavljanje odvodnjavanja odpadne vode na območjih, kjer teren ne omogoča gravitacijskega odvajanja. V okviru projekta GORKI2 bo skupno vzpostavljenih pet novih črpališč, od tega dve v Britofu. Eno bo služilo sedemnajstim gospodinjstvom in objektom v nekdanji Oljarici, drugo, na zahodnem delu naselja, pa približno 15 stanovanjskim objektom. Obe črpališči sta že pridobili uporabno dovoljenje. Tri črpališča bodo še v Predosljah: na južnem delu naselja za približno 90 gospodinjstev, ob vodotoku Belca za 70 gospodinjstev in na koncu slepe ulice (ob hišni številki Predoslje 199) za 15 gospodinjstev.

Dva meseca pred zaključkom projekta GORKI2 sta črpališče pri Oljarici simbolično zagnala župan Mestne Občine Kranj Matjaž Rakovec in direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. (Videoposnetek ogleda del v Britofu in simboličnega zagona črpališča je na voljo na tej povezavi.)