Z zasaditvijo dreves simbolični zaključek okoljskega projekta

Ob uradnem zaključku projekta, s katerim Mestna občina Kranj utrjuje svojo zavezanost zelenemu oziroma trajnostnemu, so v vseh krajevnih skupnostih, kjer je potekal GORKI2, simbolično zasadili drevo. Ob tem je nastal tudi videoposnetek.

Čisto okolje je bistvenega pomena za zdravje in dobro počutje ljudi, vendar ni nekaj samoumevnega, pač pa si mora vsak od nas z odgovornim ravnanjem prizadevati, da okolje tudi ostane čisto. V Mestni občini Kranj je to ena najbolj pomembnih zavez. Ena od številnih aktivnosti, ki jih izvajajo, je tudi širjenje zelenih površin, zlasti v mestnem središču in v okolici. Zasajajo drevorede, vzpostavljajo nove zelene površine kot je Majdičev log, urejajo naravni rezervat Bobovek in pohodniške poti. Načrtujejo tudi največji park v mestu in ureditev kanjona Kokre. Ob pospešenem uvajanju trajnostne mobilnosti in digitalizaciji, ki lahko prav tako pozitivno vpliva na zmanjševanje prometa, hrupa, prašnih delcev v zraku ter varčevanje z naravnimi viri, so zasaditve prav tako eden od korakov za še bolj čist, zdrav in zelen Kranj.

Župan MOK Matjaž Rakovec, direktor podjetja Riko, d. o. o. Janez Škrabec in predsednik Krajevne skupnosti Predoslje Gašper Žbogar, so ob zaključku projekta GORKI2 eno od dreves simbolično zasadili v Predosljah. »S tem in s številnimi drugimi potezami dokazujemo, da mislimo resno, ko gre za trajnostni razvoj,« je povedal župan Matjaž Rakovec.
»Zaključek projekta GORKI za našo vas predstavlja ogromen korak v smeri ohranjanja narave. V prvi vrsti naših voda, nenazadnje pa sta se občutno izboljšali tudi cestna in obcestna infrastruktura. Glede na naš slogan »Vas z razgledom«, ki predstavlja močno povezanost lokalnega prebivalstva z našimi društvi in organizacijami, smo v ta mozaik dodali še skrb za naše okolje in novo podobo naše vasi,« je dodal predsednik KS Predoslje Gašper Žbogar.
Veselje ob zasaditvi drevesa v Predosljah je izrazil tudi Janez Škrabec: »Zelo sem vesel, da lahko podjetje Riko prispeva k zeleni transformaciji Slovenije in bodo prebivalci te regije in vasi živeli bolj kakovostno življenje.«

Na novo pa so za piko na i projektu GORKI2 zasadili drevo tudi v Britofu: platana bo zagotavljala senco v rekreacijskem parku ob reki Kokri, ki bo zaradi nove javne kanalizacije odslej še čistejša. Predsednica KS Britof Tina Prusnik je ob tem povedala: »Kanalizacijsko omrežje za nas pomeni trajnostni razvoj in novo prihodnost za vasi Britof in Orehovlje.«

Na uspešno izveden projekt ne bodo spominjale le lepo urejene ceste in okolica, pod zemljo pa nova kanalizacija in vodovod, ampak tudi pred kratkim zasajeni cvetoči japonski dren ob avtobusni postaji in ekoloških otokih, ki prav tako spodbujajo k skrbnemu ravnanju z okoljem.
Zdaj sicer ni primeren čas za sajenje dreves – ta je šele pozno jeseni –, a ker se je GORKI2, ki prinaša bolj zeleno okolje, zaključil pred mesecem dni, so drevesa posadili zdaj. Se bodo pa v MOK s skrbno nego zasajenih dreves potrudili, da se obdržijo in ostanejo zdrava.
Z družbeno odgovorno akcijo sajenja dreves v Kranju tako uresničujejo eno od zavez, ki so si jo postavili ob nastopu mandata župana Matjaža Rakovca. Cilj je v dveh mandatih posaditi tisoč dreves. Vsako novo drevo za Kranj pomeni več zelenja, boljši zrak, več sence ter bolj prijetno in kakovostno bivanje. Slednje prinaša tudi projekt GORKI2.

Videoposnetek je na voljo na tej povezavi.