Z gradbenimi deli nadaljujemo tudi v času izrednih razmer

Izvajalci gradbenih del projekta GORKI 2 nadaljujejo z deli tudi v času izrednih razmer, in sicer po strogih navodilih in protokolih varnostnih inženirjev. Vsi delavci so seznanjeni in upoštevajo varnostne razmere za zajezitev širjenja okužb na deloviščih, prav tako pa imajo posebna navodila v primeru morebitnega pristopa do občanov Mestne občine Kranj.