V Britofu gradbena dela dobro napredujejo

Kranj, 18. junija 2019 ‑ Mestna občina Kranj je z izvajalcem gradbenih del v okviru projekta Gorki 2 letos aprila začela gradbena dela v eni izmed dveh aglomeracij. Projekt v Kranj prinaša gradnjo komunalnega omrežja v aglomeraciji Britof‑Predoslje in Mlaka pri Kranju ter pomeni bistveno izboljšanje okolja za občane. Po dobrih dveh mesecih gradbena dela dobro napredujejo in potekajo skladno z zastavljenim terminskim načrtom. Napredek del na gradbišču v Britofu sta predstavila župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in predstavnik izvajalca gradbenih del, direktor podjetja Riko Janez Škrabec.

Gradbena dela v aglomeraciji Britof‑Predoslje potekajo skladno s terminskim načrtom. Izvedenega je že nekaj več kot 1,8 km fekalnega kanala, 1,3 km meteornega kanala in 1,2 km vodovoda. Spomnimo, da bodo prebivalci v naseljih Britof, Predoslje in Orehovlje v okviru projekta Gorki 2 pridobili skupno 12,7 km fekalne kanalizacije in pet črpališč odpadne vode, dobrih 10 km vodovodnega omrežja, dograjene pa bo tudi 8,6 km meteorne kanalizacije.

»V Mestni občini Kranj si močno prizadevamo občanom zagotoviti ustrezne standarde odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Priključek na sodobno kanalizacijsko omrežje je za krajane Britofa in Predoselj, kakor tudi za celotno mestno občino Kranj, zelo pomemben. Po podatkih iz leta 2015 je bilo namreč na območju Britof-Predoslje na javno kanalizacijo doslej priključenih le dobrih 30 % prebivalcev. Poleg izboljšanja komunalne infrastrukture pa se bodo s projektom zmanjšale emisije v vode, kar za prebivalce predstavlja tudi investicijo v vrednost njihove nepremičnine,« je ob ogledu terena povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.  

Direktor podjetja Riko Janez Škrabec, ki ima kot izvajalec gradbenih del izkušnje s podobnimi projekti, je poudaril: »Zadovoljen sem, da sodelovanje v okviru projekta Gorki 2 poteka odlično. Mestna občina Kranj je dobro pripravila krajane na motnje, ki se pri gradnjah zagotovo pojavljajo.«

Krajani Britofa, ki so si skupaj z investitorjem in izvajalcem ogledali gradbišče, so potrdili, da so s potekom del zadovoljni. »Mi smo to kanalizacijo zelo težko pričakovali in trenutno stanje, ki ga imamo, je več kot zadovoljivo,« je poudarila predsednica sveta Krajevne skupnosti Britof Martina Pustotnik. Predsednik sveta Krajevne skupnosti Predoslje Gašper Žbogar pa je dodal: »Glede na prve odzive o poteku gradnje v Britofu se lahko tudi v Predosljah nadejamo dobrega sodelovanja.«

Ključne besede: