Trenutno stanje gradbenih del na področju aglomeracije Mlaka pri Kranju

V naselju Mlaka pri Kranju je gradnja komunalne infrastrukture zaključena. Trenutno intenzivno potekajo pripravljalna dela za asfaltiranje. Zaradi velikega števila ulic, goste poselitve in zagotavljanja dnevnega dostopa stanovalkam in stanovalcem se lahko dela izvajajo izključno po posameznih ulicah. Lokacije zapor ali obvozov se zato dnevno spreminjajo.

Ključne besede: