Trenutno stanje gradbenih del na področju aglomeracije Mlaka pri Kranju

V naselju Mlaka pri Kranju

  • vgradnja komunalne infrastrukture je zaključena.
  • Vse ulice intenzivno pripravljajo za asfaltiranje.
  • Zaradi velikega števila ulic in goste poselitve ter zaradi zagotavljanja dnevnega dostopa stanovalcem, lahko dela izvajajo izključno po posameznih ulicah, zato se dnevno spreminjajo lokacije zapor ali obvozov.
Ključne besede: