Trenutno stanje gradbenih del na področju aglomeracije Britof-Predoslje

V naselju Britof

  • je vgrajena vsa projektirana komunalna infrastruktura.
  • Sočasno gradijo ostalo komunalno infrastrukturo: javno razsvetljavo, plinovod, nizko napetostni vod in srednje napetostni vod, razvod ter telekomunikacijski razvod.
  • Vse ceste in ulice so asfaltirane z grobim in finim asfaltom, izvedena je celotna horizontalna in vertikalna prometna signalizacija.

V naselju Predoslje

  • polagajo zadnje metre projektirane komunalne infrastrukture.
  • Na vseh odsekih ulic, kjer so dela s komunalno infrastrukturo zaključena, intenzivno pripravljajo fino podlago za asfaltiranje. Do božičnih praznikov bodo grobo asfaltirali večino ulic, da bodo do pomladi prevozne.
  • Dela na glavni cesti skozi naselje Predoslje so od 1.11.2020 v celoti opravljena, vključno z vso prometno signalizacijo, pločniki in javno razsvetljavo, promet pa spet poteka nemoteno.
Ključne besede: