Trenutno stanje gradbenih del na področju aglomeracije Britof-Predoslje

V naselju Britof je vgrajena vsa projektirana komunalna infrastruktura. Sočasno se gradi ostala komunalna infrastruktura: javna razsvetljava, plinovod, nizkonapetostni vod in srednjenapetostni vod, razvod ter telekomunikacijski razvod. Vse ceste in ulice so asfaltirane z grobim in finim asfaltom. Izvedena je celotna horizontalna in vertikalna prometna signalizacija.

Izvajalec v naselju Predoslje polaga zadnje metre projektirane komunalne infrastrukture. Na vseh odsekih ulic, na katerih so dela s komunalno infrastrukturo zaključena, intenzivno pripravljajo fino podlago za asfaltiranje. Do božičnih praznikov bo izvajalec grobo asfaltiral večino ulic, da bodo do pomladi prevozne. Dela na glavni cesti skozi naselje Predoslje so od 1. 11. 2020 v celoti zaključena, vključno z vso prometno signalizacijo, pločniki in javno razsvetljavo. Promet spet poteka nemoteno.

Ključne besede: