Mlaka pri Kranju

Navkljub izrednim razmeram si Mestna občina Kranj skupaj z izvajalci del prizadeva, da gradbena dela v naseljih Britof, Predoslje, Orehovlje in Mlaka pri Kranju potekajo skladno s terminskim načrtom, postavljenim v okviru sofinanciranega evropskega infrastrukturnega projekta, ki v našo občino prinaša številne prednosti.  V naselju Britof je že položena vsa infrastruktura, trenutno na zadnjih trasah […]

Preberite več

Ste prejeli zloženko? V sklopu obveščanja o projektu GORKI2, je bila izdana zloženka Aglomeracija Mlaka pri Kranju – povezava na Centralno čistilno napravo Kranj. Po pošti ste jo prejela vsa gospodinjstva Mestne občine Kranj.  V zloženki so podrobneje predstavljene investicije v komunalno infrastrukturo na območju Mlake, pomen projekta in pa koristi, ki jih omenjen projekt […]

Preberite več

V sklopu projekta GORKI2 je po dolgotrajni izvedbi javnega naročila končno izbran tudi izvajalec za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Mlaka pri Kranju. Postopek je trajal več kot dve leti, gradnja pa se zdaj lahko začne. Pričakujemo, da bi lahko dela začeli že v oktobru 2019. Mestna občina Kranj lahko predvidoma konec avgusta podpiše pogodbo […]

Preberite več