Mlaka pri Kranju

Komunalni prispevek se odmerja na podlagi novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: odlok). Novi odlok je bil potreben zaradi spremembe državne zakonodaje (natančneje je popisano na koncu novice)*, zato je bilo treba uskladiti dotlej veljavni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za […]

Preberite več

Dela v sklopu projekta Gorki2 se nadaljujejo. Trenutno na gradbiščih potekajo vsa potrebna pripravljalna dela za asfaltiranje na tistih odsekih, ki so še v makadamski izvedbi. Pričetek asfaltiranja z grobim asfaltom na omenjenih odsekih je planirano v zadnjih dneh februarja, priprave za asfaltiranje na ulicah, kjer je že izveden grobi asfalt, pa v drugu polovici […]

Preberite več

V naselju Mlaka pri Kranju izvajamo polaganje zadnjih metrov projektirane komunalne infrastrukture. Hkrati tudi intenzivno potekajo pripravljalna dela za asfaltiranje.  Lokacije zapor in obvozov, ki so zaradi opravljanja aktivnosti neizbežna, se dnevno spreminjajo, zato prosimo, da spremljajte obvestila izvajalcev in spletno stran www.kranj.si Razlog za to je veliko število ulic in gostota poselitve. Trudimo se, […]

Preberite več