Britof–Predoslje

Mestna občina Kranj je z izvajalcem gradbenih del v okviru projekta GORKI2 letos aprila začela gradbena dela v eni izmed dveh aglomeracij. Po dobrih dveh mesecih – po zagotovilih izvajalca Riko, d. o. o. – dela dobro napredujejo in potekajo po načrtih ter skladno z zastavljenim terminskim načrtom. Gradbena dela v aglomeraciji Britof-Predoslje potekajo skladno s terminskim […]

Preberite več

Na poziv občanov o slabi pretočnosti prometa in po ogledu situacije Medobčinskega inšpektorata Kranj je bil podan poziv k spremenjeni prometni ureditvi na Jezerski cesti. Ta se prenavlja v okviru projekta GORKI2. Ugotovljeno je bilo, da  ureditev enosmernega prometnega režima ob delni zapori na cesti LC 183181 Kranj–Britof z znaki za odstop prednosti ni primerna, […]

Preberite več

Predstavnike sveta KS Britof in Predoslje smo seznanili z okvirnim terminskim načrtom gradbenih del. Ta se bodo začela izvajati v prihodnjem tednu. O načrtovanih posegih so bili obveščeni tudi vsi zainteresirani zunanji upravljavci komunalnih vodov. Pogovor ob predstavitvi je tekel tudi o komunalnem prispevku. Predstavniki občine so pojasnili, da na državni ravni še ni sprejetega […]

Preberite več
  • 1
  • 2