Projekt predstavljen tudi predstavnikom sveta KS

Predstavnike sveta KS Britof in Predoslje smo seznanili z okvirnim terminskim načrtom gradbenih del. Ta se bodo začela izvajati v prihodnjem tednu. O načrtovanih posegih so bili obveščeni tudi vsi zainteresirani zunanji upravljavci komunalnih vodov.

Pogovor ob predstavitvi je tekel tudi o komunalnem prispevku. Predstavniki občine so pojasnili, da na državni ravni še ni sprejetega podzakonskega akta o odmeri komunalnega prispevka, zato težko ocenijo, v kakšni meri bo to vplivalo na zavezance za odmero komunalnega prispevka, zagotovili pa so, da bo vsem uporabnikom ponujena možnost obročnega plačila, in sicer v 24 mesečnih obrokih, prav tako pa bodo priznana tudi dosedanja vlaganja uporabnikov, in sicer v višini 60 % komunalnega prispevka.

Spletna stran projekta GORKI2 (www.gorki2.si) je stičišče aktualnih novic in informacij o projektu. Na spletni strani boste lahko spremljali tako potek projekta kot samo izvedbo, prav tako pa bodo objavljeni odgovori na najpogostejša vprašanja občanov. V času del se lahko prebivalci naselja Britof obrnete tudi na predstavnika izvajalca in predstavnika strokovnega nadzora.

Ključne besede: