Povabilo občanom k ogledu trase in terminskega plana

Vabimo vas k ogledu dveh dokumentov.

Z izrisanih tras območja lahko razberete območje urejanja (ulice), začetek del v vaši ulici pa z okvirnega terminskega načrta izvajanja gradbenih del, dostopnega tukaj. Na potek izvedbe vpliva več dejavnikov, zato je ta okviren in se bo po potrebi ustrezno prilagajal.

Vse spremembe bomo objavljali na spletni strani, sami pa nam lahko zastavljate tudi vprašanja. Trudili se bomo, da vam v čim krajšem času nanje tudi odgovorimo.

Ključne besede: