Potek gradbenih del skladno s terminskim načrtom

Navkljub izrednim razmeram si Mestna občina Kranj skupaj z izvajalci del prizadeva, da gradbena dela v naseljih Britof, Predoslje, Orehovlje in Mlaka pri Kranju potekajo skladno s terminskim načrtom, postavljenim v okviru sofinanciranega evropskega infrastrukturnega projekta, ki v našo občino prinaša številne prednosti. 

V naselju Britof je že položena vsa infrastruktura, trenutno na zadnjih trasah izvajalci še polagajo asfalt. Komunalno infrastrukturo trenutno polagajo na šestih odsekih v naseljih Orehovlje in Predoslje ter na treh odsekih v naselju Mlaka pri Kranju.

Vse občane prosimo za potrpežljivost in strpnost pri izvajanju gradbenih del, ki potekajo pred vašimi domovi in vas hkrati pozivamo, da vsa vprašanja naslovite na info@gorki2.si.