Potek del po posameznih aglomeracijah

V naselju Mlaka pri Kranju izvajamo polaganje zadnjih metrov projektirane komunalne infrastrukture. Hkrati tudi intenzivno potekajo pripravljalna dela za asfaltiranje.  Lokacije zapor in obvozov, ki so zaradi opravljanja aktivnosti neizbežna, se dnevno spreminjajo, zato prosimo, da spremljajte obvestila izvajalcev in spletno stran www.kranj.si Razlog za to je veliko število ulic in gostota poselitve. Trudimo se, da stanovalcem omogočamo čim bolj nemoten dostop do domov.

V naselju Britof so že vse ceste in ulice asfaltirane z grobim in finim asfaltom. Izvedena je tudi celotna horizontalna in vertikalna prometna signalizacija.

V naselju Predoslje izvajamo polaganje zadnjih metrov projektirane komunalne infrastrukture. Na vseh odsekih ulic, kjer so dela s komunalno infrastrukturo zaključena, je v teku intenzivna priprava fine podlage za asfaltiranje. Grobo so asfaltirane vse ulice, kjer je bila izvedba asfaltiranja možna. S tem je olajšana prevoznost. Dela na glavni cesti skozi naselje Predoslje so v celoti zaključena. Enako velja tudi za vso prometno signalizacijo, pločnike in javno razsvetljavo. Promet po tej cesti poteka nemoteno.

Vsem krajanom in krajankam Britofa, Predoselj, Orehovelj in Mlake pri Kranju, gre zahvala za potrpežljivost in razumevanje. Seveda tudi za iznajdljivost, ki je bila velikokrat potrebna pri premagovanju nevšečnosti, ki jih prinaša tako velik gradbeni poseg. Trudimo se čim prej odpravljati oz. vsaj v največji možni meri zmanjševati nastale prepreke. Krajane prosimo, da ohranijo potrpežljivost in strpnost. Čisto okolje je privilegij, ki si ga zaslužimo in za katerega verjamemo, da je vsak posameznik pripravljen in dolžan prispevati po svoji moči.

 

foto by pixaby