Podpisana pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih Britof, Orehovlje, Predoslje

S podpisom pogodbe, ki jo je župan MO Kranj Matjaž Rakovec podpisal z Janezom Škrabcem, direktorjem Riko d.o.o, in katere vrednost je 9,8 milijonov evrov, se bo tudi formalno pričel postopek uvedbe v delo in gradnjo. Tako bodo lahko stekla dela, s katerimi bo dobrih dva tisoč prebivalcev treh naselij pridobilo skupno 12,7 km fekalne kanalizacije, izgrajenih bo 5 črpališč odpadne vode, ki bodo priključena na Centralno čistilno napravo Kranj, obnovljenih 10,7 km vodovoda in 8,6 km meteorne kanalizacije. 2,2 km bo nove javne razsvetljave, za večjo varnost najšibkejših udeležencev prometa, bo sočasno MO Kranj izgradila tudi dolgo pričakovan odsek pločnika v dolžini 250 metrov, ki bo povezal že izgrajena pločnika na SV in JV delu Britofa. Začetek gradnje ob ugodnih vremenskih pogojih napovedujejo v mesecu marcu 2019.

Župan je v nagovoru izrazil veselje ob podpisu pogodbe. Prepričan je, da bodo dela dobro stekla in se tudi v skladu s terminskim planom uspešno zaključila: »Danes podpisana pogodba z izvajalcem gradenj pomeni pričetek projekta GORKI 2. sklop (2. faza) in sicer v aglomeraciji Britof-Predoslje. Prepričan sem, da bomo tudi pogodbo za izgradnjo v aglomeraciji Mlaka, za katero je javno naročilo za izbor izvajalca gradnje še v teku, kmalu podpisali,« je povedal župan Rakovec.

Današnjega slavnostnega podpisa pogodbe se je udeležil tudi minister dr. Purič. »Verjamem, da se z današnjim podpisom izvajalske pogodbe začenja končno poglavje pri reševanju odpadnih voda v Kranju in njegovi okolici – na področju Kranjskega in Sorškega polja. Prvo fazo ste tudi s pomočjo evropskih sredstev uspešno zaključili, s čimer ste dokazali, da znate uspešno izpeljati velike kohezijske okoljske projekte. Čestitam vam za to, prav tako pa vam čestitam tudi za vse korake, ki ste jih že naredili.« Prav področje voda, pa naj bo to pitna, odpadna ali poplavna voda, je eno najbolj izpostavljenih okoljskih izzivov in ne nazadnje nalog lokalnih skupnosti in tudi države. Urejena, kakovostna in zanesljiva vodooskrba ter druga komunalna infrastruktura namreč po mnenju ministra pomembno določajo kakovost življenja prebivalk in prebivalcev, zato vanj vlagamo veliko energije in sredstev, tudi evropskih, je povedal minister.

Janez Škrabec, direktor izvajalca gradenj, Riko d.o.o., ki bo skupaj s Pirc gradnje zgradil infrastrukturo v Predosljah, Orehovlju in Britofu, je v svojem nagovoru obljubil resen pristop k pogodbi in izvedbo v rokih. Kot je poudaril so številni že izvedeni projekti tako doma kot v tujini dobra napoved v sodelovanje. »Prav projekta v Predosljah se še posebej veselim, saj sem tam preživel svoje otroštvo,« je v zaključni besedi zaupal direktor Riko d.o.o.

Predstavitev vrednosti investicije za Britof-Predoslje (vse vrednosti so brez DDV-ja):

 • Fekalna kanalizacija slabih 6,5 mio EUR; (natančneje 6.415.072 EUR) od tega:
  • 939.176 EUR EU,
  • 148 EUR RS,
  • 780.748 EUR MOK.
 • Vodovod: 1.492.679 EUR MOK
 • Meteorni kanal: 1.892.424 EUR MOK
 • Javna razsvetljava: 198.000 EUR MOK
 • Skupaj, celoten projekt: skupno: SKUPAJ EU+RS 4.634.324 EUR + SKUPAJ MOK 5.363.851 EUR

 

Izvajalci projektov, izbrani z javnim naročanjem:

 • gradnja: Riko d.o.o. s partnerjem Pirc gradnje d.o.o. (izbrana le za aglomeracijo Britof-Predoslje),
 • nadzor: Proplus inženiring d.o.o. (izbran za obe aglomeraciji),
 • obveščanje javnosti: agencija Altius d.o.o. (izbrana za obe aglomeraciji).
Ključne besede: