Pogosta vprašanja

Vsebine o aglomeraciji Mlaka in napredovanju del bodo objavljene takoj po zaključku izbora izvajalca v okviru javnega naročila za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.