Partnerji in povezave

Partnerji in povezave

V skladu z zakonskimi zahtevami javnega naročanja smo za izvedbo projekta izbrali izvajalca gradbenih del v aglomeraciji Britof-Predoslje, in sicer podjetje Riko, d. o. o., s partnerjem Pirc gradnje, d. o. o. Nadzor nad gradnjo bo izvajalo podjetje Proplus inženiring, d. o. o., za obveščanje javnosti pa je bila z javnim razpisom izbrana agencija Altius, d. o. o.