Novinarska konferenca Gorki2

Na današnji novinarski konferenci, ki so jo zaradi epidemioloških razmer izvedli  virtualno, sta župan Mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec in mag. Andrej Ivanc, vodja okoljevarstva v podjetju Riko, predstavila napredovanje gradbenih del in načrte do zaključka projekta GORKI2. Spomnimo; pri tem projektu gre za gradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v dveh aglomeracijah – Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju.

Potek del zaradi širjenja virusa covid-19 ni sledil sprejetemu časovnemu načrtu, zato je bilo treba za oba sklopa podaljšati gradbena dela do 31. maja 2021, je med drugim povedal Rakovec in dodal: »V prvem trimesečju prihodnjega leta bo poskrbljeno za ustrezno prevoznost na makadamskih odsekih cest in ulic. V pomladnih mesecih – do zaključka del, konec maja – pa bo izvajalec vse nedokončane ulice asfaltiral tudi s finim asfaltom. Pozimi namreč za ta dela vremenski pogoji niso primerni.”

Ob koncu se je župan MOK zahvalil prebivalcem naselij, kjer so in še bodo potekala gradbena dela: »Vsem krajanom in krajankam Britofa, Predoselj, Orehovelj in Mlak se zahvaljujem za potrpežljivost in razumevanje. Pa tudi za iznajdljivost pri premagovanju nevšečnosti, ki jih tako velik gradbeni poseg prinaša s seboj. Žal bodo nevšečnosti še nekaj časa prisotne, vendar ne bo več tako težko, saj so večja, ‘umazana’ dela večinoma že zaključena. Ko bo vsega konec, pa bomo – verjamem – prav vsi zadovoljni. Čisto okolje je danes privilegij in v Mestni občini Kranj smo si obljubili, da ga bomo negovali in ohranjali ter izboljševali razmere, kjer je to mogoče.«