Napredovanje del v naseljih Predoslje, Britof in Orehovlje

Z gradbenimi deli v naseljih Britof, Predoslje in Orehovlje sledimo terminskemu planu. 
V naselju Britof je že položena vsa infrastruktura.

V Predosljah in Orehovljah se na ulicah z vgrajeno kompletno infrastrukturo intenzivno izvaja asfaltiranje, ponovno sta vzpostavljena promet in nemoten dostop do objektov.

Zavedamo se, da izvajanje del vpliva na kakovost bivanja ob gradbišču. Zato se občankam in občanom zahvaljujemo za izkazano strpnost ter razumevanje.

Ključne besede: