KAJ LAHKO NAREDIMO SAMI?

  • Redno praznimo greznico.
  • Odpadkov, kemikalij in ostankov hrane nikoli ne odlagamo in ne zlivamo v odtok, temveč v za to predvidene namenske zabojnike.
  • Odpadna olja in maščobe zbiramo ločeno ter jih oddamo na zbirnih mestih.
  • Med umivanjem zob in pomivanjem posode, ko vode ne potrebujemo, pipo zapremo.
  • Porabljeno vodo iz kuhinjskega korita, kopalne kadi in prhe lahko ponovno uporabimo za pranje avtomobila.
  • Uporabljamo okolju prijazne gospodinjske aparate in čistilna sredstva.
  • Zmanjšujemo ali se odpovemo rabi gnojil in pesticidov na kmetijskih površinah ter vrtovih.
  • Zmanjšujemo količino lastnih odpadkov.