Izšla je druga zloženka GORKI2

Ste prejeli zloženko? V sklopu obveščanja o projektu GORKI2, je bila izdana zloženka Aglomeracija Mlaka pri Kranju – povezava na Centralno čistilno napravo Kranj. Po pošti ste jo prejela vsa gospodinjstva Mestne občine Kranj. 

V zloženki so podrobneje predstavljene investicije v komunalno infrastrukturo na območju Mlake, pomen projekta in pa koristi, ki jih omenjen projekt prinaša občanom.

Ker odpadna voda pomembno vpliva na naše okolje in posledično ima vpliv tudi na naše zdravje, saj se vrača v vodni krog, smo v zloženki nanizali tudi nekaj nasvetov in napotkov za odgovorno ravnanje z odpadno vodo. V tiskovini boste našli tudi konkretne napotke o tem, kateri odpadki ne spadajo v kanalizacijski odtok.

Ključne besede: