Izid zloženke Gorki2

V sklopu obveščanja o projektu GORKI2, je izšla zloženka, s katero smo vam posredovali informacije o napredovanju del v okviru projekta Gorki2. Po pošti ste jo prejela vsa gospodinjstva Mestne občine Kranj. 

zloženki  je podrobneje predstavljen načrt realizacije projekta v 2020 in informacije o priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje. 

Osveščenost vseh občank in občanov je zelo pomembna pri doseganju ustreznih okolijskih standardov, na področju javne komunalne infrastrukture v Mestni občini Kranj. Zato smo v  zloženki opisali, kaj lahko za ohranjanje virov pitne vode naredimo sami.