Izbran tudi izvajalec komunalne infrastrukture Mlaka pri Kranju

V sklopu projekta GORKI2 je po dolgotrajni izvedbi javnega naročila končno izbran tudi izvajalec za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Mlaka pri Kranju. Postopek je trajal več kot dve leti, gradnja pa se zdaj lahko začne. Pričakujemo, da bi lahko dela začeli že v oktobru 2019.

Mestna občina Kranj lahko predvidoma konec avgusta podpiše pogodbo za gradnjo kanalizacije in druge infrastrukture za sklop 2: območje Mlaka pri Kranju z najugodnejšima ponudnikoma Riko, d. o. o., s partnerjem Pirc Gradnje, d. o. o., katerih ponudba znaša približno 3,8 milijona evrov brez DDV.

Investicija v komunalno infrastrukturo na območju Mlake pri Kranju bo obsegala približno 4,3 km fekalne kanalizacije. Hkrati bo obnovljeno tudi vodovodno omrežje v dolžini približno 4,3 km in zgrajeni meteorna kanalizacija dolžine približno 3,6 km ter manjkajoča javna razsvetljava. Stroški izvedbe dela fekalne kanalizacije s pripadajočo cesto bodo v določenem deležu sofinancirani iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Izvedbo del v zvezi s preostalimi komunalnimi vodami bo v celoti financirala Mestna občina Kranj.

Ključne besede: