Interventni ukrepi zaključeni

Kranj, 13. december 2019 ‑ Današnje meritve koncentracije plina v zemljini kažejo, da na kraju intervencije v Britofu ni nobene nevarnosti več. Zapore ceste ni več.

Tako je intervencija policije, gasilcev in MO Kranj, ki je zaradi eksplozije plina neprekinjeno trajala od prejšnjega torka, danes od 12.00 dalje zaključena. Po 13. uri je bila tudi odprta cesta in območje, ki je bilo v dnevih intervencije zaprto za vse udeležence. Prav tako je preko tega odseka zopet možno prehajanje pešcev.


Preiskava interventnih dogodkov še traja
Policija je bila zaradi velike nevarnosti za življenje in premoženje ljudi na kraju eksplozije neprestano prisotna vse od prejšnjega torka do zaključka intervencije. Ves ta čas so zbirali obvestila in podatke, ki lahko koristijo pri preiskavi dogodka. Že prve dni je bil opravljen ogled kraja eksplozije in zavarovan del plinske napeljave, ki je še predmet preverjanja. »Preiskava še traja, preverja pa se morebiten sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Z ugotovitvami vas bomo seznanili, ko bo preiskava zaključena,« sporočajo iz Policijske uprave Kranj.


Službe civilne zaščite učinkovite na terenu
Od samega začetka so v intervenciji poleg Policije neprekinjeno sodelovali še gasilci GARS Kranj, prostovoljni gasilci PGD Britof, Predoslje in Kranj-Primskovo, kranjsko medobčinsko redarstvo ter Civilna zaščita MO Kranj. Prvo pomoč poškodovanim ob eksploziji so nudili reševalci in zdravniki PHE NMP Kranj. Izvedeni so bili ukrepi za varovanje zdravja ljudi in preprečitev novih nevarnosti. Bistven del so bile meritve koncentracije plina v zemljini, zračenje jaškov in zemljine, redna izmenjava informacij s stanovalci na zaprtem območju in sprotno opozarjanje javnosti na nevarnosti.


Omejitveni ukrepi niso več potrebni
Omejitev glede prepovedi uporabe odprtega ognja je preklicana. Stanovalci tudi lahko normalno odpirajo okna.
Krajanom gre zahvala za potrpežljivost in zelo korektno sodelovanje z službami, ki so delovale na terenu za odpravo posledic uhajanja plina. Vsem poškodovanim želimo čim prejšnje okrevanje.

Ključne besede: