E-novinarska konferenca ob zaključku izgradnje komunalne infrastrukture

Pridobitve in potek projekta GORKI2 so predstavili Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in predstavnika izvajalskega podjetja Riko, d. o. o., direktor Janez Škrabec in vodja okoljevarstvenega inženiringa Andrej Ivanc.

Župan je povzel glavne pridobitve projekta GORKI: »Zdaj se je pravi užitek peljati po lepo urejenih cestah v Britofu, Orehovljah, Predosljah, na Mlaki ter po okolici. A večina pridobitev tega velikega okoljskega projekta je očem skrita, saj je pod zemljo. Naselja so namreč pridobila več kot 17 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, pet črpališč odpadne vode, več kot 15 kilometrov obnovljenega vodovoda, 13,5 kilometrov obnovljene in dograjene meteorne kanalizacija ter 5,8 kilometrov javne razsvetljave. Naselja so zdaj ustrezno in sodobno komunalno opremljena. V Britofu, kjer smo najprej začeli z deli v okviru GORKI2, se objekti že priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje. Na Mlaki bodo predvidoma julija lastniki objektov prejeli obvestila o obveznem priklopu, za njimi pa še lastniki objektov na območju Predoselj in Orehovelj. Odpadna voda potem ne bo več pronicala v podtalnico ali se izlivala v naše reke in potoke, pač pa bo odtekala po okolju prijaznih poteh in se prečistila v Centralni čistilni napravi Kranj.«

Župan se je za dobro sodelovanje zahvalil tako izvajalcem kot občanom: »Zlasti zadnje leto za prebivalce krajevnih skupnosti, v katerih so potekala gradbena dela, ni bilo lahko. Zapore cest, ki so se dnevno spreminjale, težaven dostop do domov, razkopane ulice, povrhu pa še epidemija, zaradi katere je bilo treba podaljšati izvajanje del. A zdaj smo vendarle na cilju. Ob tem bi se rad zahvalil izvajalcema del, podjetjema Riko in Pirc gradnje. Da so zmogli premagati vse izzive in se v najboljši možni meri prilagajali razmeram na terenu. Zahvaljujem se tudi odlični ekipi iz Oddelka za projekte, ki je poskrbela, da so zadeve tekle gladko, tako s papirno dokumentacijo kot na terenu. Velika zahvala pa gre seveda prebivalcem štirih naselij in vodstvom njihovih krajevnih skupnosti – za obveščanje, včasih verjetno tudi za tolažbo. Brez sodelovanja, razumevanja in potrpežljivosti ne bi šlo. Dokazali smo, da skupaj zmoremo več. Več za bolje.«

Direktor podjetja Riko, d. o. o., Janez Škrabec, je poudaril pomen trajnostnega razvoja v Mestni občini Kranj: »Mestna občina Kranj je v zadnjem času zelo uspešno zastavila in že začela uresničevati zeleno razvojno os in usmeritve. V času trajanja izvedbe projekta je Gorenjska kot prva slovenska regija dobila svoj trajnostni energetski načrt. Kranj je zaenkrat druga najboljša trajnostna občina v državi, izredno aktivna je tudi na področju e-mobilnosti. Kranj se vzpostavlja tudi kot pametno mesto, ki z digitalnimi rešitvami dviguje kakovost bivanja občanom in s tem prispeva k usmeritvam Evrope ter k digitalni transformaciji. Pilotni projekt pametnega mesta Pametna Mlaka je nastal tudi z znanjem podjetja Riko d. o. o..«

Projekt GORKI2, eden največjih okoljskih projektov v Mestni občini Kranj v zadnjih letih, prinaša številne pozitivne posledice za okolje. Z opremljenostjo območij z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda bo MOK dosegla visoko priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje v Centralni čistilni napravi Kranj. Vse to bo zagotovilo pogoje za bolj zdravo in čisto okolje.