Dodatna prometna ureditev na Jezerski cesti za zagotovitev večje pretočnosti prometa

Na poziv občanov o slabi pretočnosti prometa in po ogledu situacije Medobčinskega inšpektorata Kranj je bil podan poziv k spremenjeni prometni ureditvi na Jezerski cesti. Ta se prenavlja v okviru projekta GORKI2. Ugotovljeno je bilo, da  ureditev enosmernega prometnega režima ob delni zapori na cesti LC 183181 Kranj–Britof z znaki za odstop prednosti ni primerna, zato je izvajalec že pristopil k reševanju problema in bo v najkrajšem času uredil promet tako, da bo zagotovljena največja možna pretočnost na tem odseku.

Izmenični enosmerni promet ob zapori bo fizično urejen z zastavicami. V času manjših prometnih obremenitev in izven delovnega časa, če bo takrat potrebna zapora, bo promet urejen s semaforji.

Ključne besede: