Asfaltiranje na Mlaki pri Kranju

Z gradbenimi deli v sklopu projekta GORKI2, sledimo terminskemu planu. 
Na Mlaki pri Kranju se na ulicah v južnem delu naselja gradbena dela na komunalni infrastrukturi zaključujejo. Na treh odsekih je že vse pripravljeno za polaganje asfalta.

Ulice so večinoma že asfaltirane z grobim in finim asfaltom. S finim so asfaltirane Zagrajškova ulica, Nedeljska vas in Benedičičeva ulica, del Golniške in Mlaške ceste pa z grobim. Zaključek slednje, ki je glavna prometna žila v naselju, je načrtovan za jesenski čas.

Zavedamo se, da izvajanje del vpliva na kakovost bivanja ob gradbišču. Zato se občankam in občanom zahvaljujemo za izkazano strpnost ter razumevanje.

Ključne besede: