22. MAREC – SVETOVNI DAN VODA

Letošnji svetovni dan voda je namenjen ozaveščanju o globalni vodni krizi in pomanjkanju čiste vode ter zavedanju, kaj nam voda pomeni in kako pomembna je za vsako posameznico in vsakega posameznika ter lokalno okolje.

Projekt GORKI2 pomeni velik doprinos k upravljanju z odpadnimi vodami. Gre za drugi sklop projekta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save ter na območju Kranjskega in Sorškega polja. V sklopu projekta se vzpostavlja sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naseljih Britof, Predoslje in Mlaka pri Kranju.

Cilj projekta GORKI2 je doseči čim večjo priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje v Centralni čistilni napravi Kranj, in opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda v največji možni meri.

Povezava do videa:  Centralna čistilna naprava Kranj – virtualni sprehod in predstavitev

S tem bodo v Mestni občini Kranj vzpostavili pogoje za čisto in zdravo okolje, saj bodo zato vodotoki manj onesnaženi, voda iz pipe pa čistejša. Tudi odpadna voda je namreč del zemeljskega vodnega kroga. Na globalnem in lokalnem nivoju to pripomore k ohranjanju vodnih virov ter čistega in zdravega okolja.

Povezava do videa Komunale Kranj:  Oskrba s pitno vodo

Na spodnjih povezavah so na voljo dodatne informacije in zanimivosti na temo svetovnega dneva voda:

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9399

https://www.komunala-kranj.si/svetovni-dan-voda-2021-cenimo-vodo—statistika

https://sdzv-drustvo.si/novice/svetovni-dan-vodv-luci-sprememb-zakona-o-vodah/

Ključne besede: